Volontär vid World Mixed Doubles och World Seniors Championships 2018

 English version below.

Vi vill erbjuda alla som vill en möjlighet att vara en del i genomförandet av kommande mästerskap i Östersund Arena. Boka 21-28 april 2018 i almanackan redan nu!
Vi vet att alla volontärer kommer att vara ryggraden under våra kommande VM. Volontärer som bidrar till att säkerställa att alla som kommer till evenemanget – lag, funktionärer, åskådare, gäster, media och andra frivilliga –  åker härifrån med en bra och minnesvärd upplevelse.
Det kommer att behövas betydligt fler volontärer inom flera områden än vid JVM 2017. För att nämna några, statistik, tidtagning, isvård, bygga arena, biltransporter och logi, ackreditering, media och förstås de som hjälper andra volontärer. Vissa roller kräver särskild erfarenhet och utbildning, för andra räcker det med entusiasm!
Mer information om vad man kan förvänta som volontär, när du behövs, vilka typer av arbete som finns kommer att skickas ut till ÖCK:s medlemmar inom kort. Du som inte är medlem i ÖCK är naturligtvis också varmt välkommen att komma med i vårt härliga volontärsgäng, nu i första skedet räcker det om du fyller i vårt anmälningsformulär så finns du med på vår sändlista.

 

Bilden nedan, några av de cirka 60 volontärer som gjorde World Junior-B Championship 2017 till en succé.

 

 

We want to offer anyone who wants an opportunity to be part of the upcoming world championships in Östersund Arena.
Book 21-28 April 2018 in the calendar already!
We know that all volunteers will be the backbone of our forthcoming World Championships. Volunteers who help ensure that everyone who comes to the event – team, functionaries, spectators, guests, the media and other volunteers – departs from here with a good and memorable experience.
Many more volunteers will be needed in more areas than at JVM 2017. To name a few, statistics, timing, ice-maintenance, building the arena, car transports and accommodation, accreditation, media and of course those who help other volunteers. Some roles require special experience and education, for others it is enough with enthusiasm!
More information on what to expect as a volunteer, when needed, what kind of work is available will be sent to ÖCK’s members shortly. You who are not a member of ÖCK are of course also welcome to join our lovely volunteering team. At the first stage, it is enough if you fill in our registration form, so you can join our mailing list.
 
The picture below, some of the approximately 60 volunteers who made the World Junior-B Championship 2017 a success.